vrijdag 23 juni 2017

Leef uit Gods gerechtigheid

Romeinen 6:13
‘Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.’

Jezus heeft door zijn dood en opstanding een einde gemaakt aan de slavernij van de zonde. We zijn bevrijd uit de wetmatigheid van het zondigen, we kunnen nu voor de gerechtigheid leven. Zoals het volk Israël in de woestijn ervoor kon kiezen Mozes te volgen en te geloven dat God zou voorzien, zo volgen wij Jezus en geloven dat Hij heeft voorzien in alles wat we nodig hebben. Niemand kan ons dwingen om Jezus te volgen, dat is een keuze vanuit vrijheid. Wie gaat leven vanuit Gods gerechtigheid, ontvangt niet alleen zegen, maar zal zelf ook een bron van zegen zijn. Daar word je heel gelukkig door. Het is Gods verlangen dat door het werk van Jezus steeds meer mensen in de vrijheid komen en leren genieten van het door Hem geschonken leven.