woensdag 7 juni 2017

Nooit meer alleen

Hebreeƫn 13:5
‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’

Als kind vond ik het erg als mijn beide ouders ’s avonds de deur uit moesten, terwijl ik in bed was gestopt. Ook al waren ze twee huizen verder, ik lag daar maar alleen en verlaten. Dat gevoel vergeet ik nooit. Zou je de aanwezigheid van je ouders willen ruilen voor geld? Wie maakt zich nu druk om geld, wanneer je vader in de buurt is? Hij zorgt voor je. Dat is wat de tekst van vandaag zegt: ‘Waarom zit je in de war over geld, terwijl God beloofd heeft je nooit te verlaten?’ Veel mensen denken zoals Asaf aan het eind van Psalm 73 doet. ‘Het is mij goed nabij God te blijven.’ Maar de werkelijkheid is nu, dat wij niet bij God moeten blijven, maar dat Hij bij ons blijft. Zelfs als wij ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ook de Heer zegt bij zijn afscheid dat Hij de Trooster zal zenden, om voor eeuwig bij ons en in ons te zijn. Bezorgdheid en angst komen door verkeerd geloof. De waarheid is veel mooier dan we met onze ogen kunnen zien.