donderdag 22 juni 2017

Waarom zou je vrezen?

2Koningen 6:16
‘Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.’

O, als wij toch eens alles konden zien wat God ziet. Wat zouden er dan een hoop zorgen verdwijnen. We maken ons vaak druk om dingen die bij God bekend zijn, inclusief de oplossing. Bij de spijziging van de 5.000 zegt de Bijbel: ‘Jezus wist wat Hij doen zou, maar om hen op de proef te stellen zeide Hij…’ Jezus weet wat er in ons hart en in onze gedachten leeft, maar Hij wil dat we het zelf ook weten. Maak je geen zorgen, wees niet bezorgd, zie niet angstig rond, wees niet bang, waarom ben je bevreesd, zijn allemaal vragen uit de Bijbel. Weest in geen ding bezorgd, schrijft Paulus. De reden om niet te vrezen is, dat zij die bij ons zijn, talrijker zijn, dan zij die bij hen zijn. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God zegt niet te vrezen, wie zou dan nog bevreesd zijn? We kunnen onder alle omstandigheden zeggen: God is mij een helper, wat zou een mens mij doen? Leg je gedachten naast die van God en kijk of ze gelijk zijn, kies anders voor de Zijne.