vrijdag 7 juli 2017

Bemoedigende woorden

Efeziƫrs 4:29
‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.’

Hoe meer je in de genade komt te staan, hoe beter je gaat reageren op wat je hoort en ziet. De wet wijst fouten aan en veroordeelt, maar de genade wijst Gods goedheid aan en bemoedigt. Paulus schrijft: laat je hart vastheid vinden in genade. Hoe doe je dat? Door je met genade te voeden en het te herkauwen tot het je genadig maakt. Vuile taal is de vrucht van een vuil hart. Wanneer je merkt dat je taal nog vervuild is, probeer dan niet dat af te leren, maar richt je op Jezus. Belijdt zijn liefde voor jou en geloof dat Hij je hart gezond zal maken. Hij is een werk in je begonnen en zal dat afmaken. Je zult volmaakt zijn als je voor Hem verschijnt. Bemoedigende woorden bouwen iemand op, ze wijzen naar Jezus zonder dat zijn naam wordt genoemd. De Geest van liefde komt vrij wanneer je de ander zegent met je woorden.