dinsdag 18 juli 2017

De weg die Jezus voor ons ging

Spreuken 20:7
‘Een rechtvaardige, wandelend in zijn oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem.’

De juiste weg is niet altijd de makkelijkste of de meest voor de hand liggende. Jezus ging een weg als rechtvaardige die niemand zou wensen, de weg van het kruis. Maar als rechtvaardige wist Hij dat dit de enig juiste weg was. Hij zocht niet zichzelf, maar de eer van zijn Vader en het geluk van zijn kinderen. Doordat Jezus die weg is gegaan, leven wij een gezegend leven. Alle tegenslagen mogen we op Hem afwentelen. Alle vijanden heeft Hij ontwapend en verslagen. Onze levensweg is door Hem geplaveid. We zijn gelukkig door Hem. Er zijn miljarden mensen gered door zijn rechtvaardige wandel en dat maakte het voor Hem mogelijk door te gaan. De vreugde die voor Hem lag, gaf Hem de bezieling de kruisweg toch helemaal af te lopen. Ja, er is maar een rechtvaardige die de juiste weg heeft bewandeld en zijn kinderen gelukkig heeft gemaakt. Zijn naam is Jezus en Hij ontvangt alle eer.