dinsdag 11 juli 2017

God geeft de moede kracht

Jesaja 40:29
‘Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte.’

Als je moe bent, ga je een keer vroeg naar bed, maar de moeheid die hier wordt bedoeld, is van een andere orde. Het gaat om geestelijke moeheid. Dat kan door tegenwerking of vervolging komen, maar ook door teleurstelling, of een langgerekt hopen. Angst voor wat komen gaat kan ook een reden zijn. Wat de oorzaak ook is, God geeft de moede kracht en Hij vermeerdert de sterkte van de machteloze. Door de kracht van geloof worden bergen verzet en vijanden overwonnen. Zelfs Jezus werd moe en had bemoediging nodig. Die kwam dan ook in de vorm van een engel die Hem kracht gaf. De engel gebruikte Gods woord, Gods beloftes om Jezus op te bouwen. Zijn oog werd gericht op wat er na het kruis zou komen en vreugde en vrede stroomden Zijn hart binnen. Om de vreugde die voor Hem lag, was Hij in staat en bereid het kruis op zich te nemen en Zijn leven af te leggen.