woensdag 19 juli 2017

God voedt ons niet op door bestraffing maar door liefde

Hebree├źn 12:11
‘Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.’

Zo op het eerste gezicht lijkt het een Spartaanse manier om tot de vrucht van gerechtigheid te komen. Door veel lijden en bestraffing word je volmaakt. Dat kan toch niet. Daar gaat het ook niet over in dit vers. Het gaat over vervolging wegens het geloof in Christus. Dwars door dat lijden heen is er Gods trouw. Zijn liefde en Zijn gerechtigheid zijn je enige houvast in het leven. Wanneer je dat zelfs onder verdrukking en vervolging vasthoudt, zal Gods vrede niet wijken uit je leven en uit je hart. Vervolgingen en verdrukking wegens het geloof in Jezus, zijn een eer voor je. In de Bergrede zegt Jezus daarover: ‘Verheug je en juicht, want je loon zal groot zijn in de hemel.’ God gebruikt geen bestraffing om ons op te voeden, dat doet Hij door Zijn woord, het is een lamp voor onze voet. Verdrukking en vervolging komen van de duivel, maar God zal ons dat lijden meer dan vergoeden.