zondag 2 juli 2017

Houd je vast aan de waarheid

Jakobus 4:7
‘Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.’

Vrijheid betekent niet losbandigheid. Ook al is er geen veroordeling meer, er is nog wel kwaad in de wereld. Wie zich laat leiden door de Geest des levens, onderwerpt zich aan God. Door te belijden dat je geen slaaf van de zonde meer bent, maar kind van God, bied je weerstand aan de duivel. Weerstand bieden aan de duivel betekent niet dat je moet vechten, maar dat je datgene wat God je heeft geschonken moet blijven vasthouden. Je bent niet gered door je gedrag, dus je kan ook je vrede en je gerechtigheid niet verliezen door je gedrag. Biedt weerstand aan de duivel door je op God te richten en Zijn goedheid te belijden.