zaterdag 8 juli 2017

Laat je niet onrein verklaren

Hebree├źn 10:22
‘Laten we dan God naderen met een oprecht hart en een rotsvast geloof, met een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met zuiver water is gewassen.’

Dit was onder het oude verbond ondenkbaar. Niemand kon God zomaar naderen, zelfs de hogepriester niet. Maar door Jezus hebben we geen schuld meer, zijn we niet langer onrein en hebben we volle toegang tot Gods troon. De wet geeft mensen een schuldgevoel en het gevoel van onreinheid. Maar het bloed van Jezus heeft ons gereinigd en reinigt ons van alle zonden. Ons geweten is nu gerust. Het bloed van Jezus heeft alle schuld weggenomen en het water van Gods Geest houdt onze voeten schoon. We zijn rein door het woord dat Jezus heeft gesproken. Het is volbracht en wie zal veroordelen wat God heeft gerechtvaardigd? Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Laat je niet wijsmaken dat je weer vuil bent. Laat je niet aanklagen, ook niet door je eigen geweten.