zondag 9 juli 2017

Machtig door Gods kracht

2Corintiƫrs 12:10
‘Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.’

Paulus spreekt hier over de vervolgingen die hij ondervindt, omdat hij Jezus predikt. Het nieuwe verbond is een beter verbond, maar degenen die onder het oude wetsverbond leven, willen niets horen van een nieuw verbond. Paulus wordt, als prediker van genade en gerechtigheid door geloof, achtervolgd door joden en jodengenoten. Het kan de wereld niet zoveel schelen wat er wordt gepreekt, maar kom niet aan de tradities van de religie. Paulus heeft God gevraagd hem te verlossen van deze last, maar God heeft hem verzekerd, dat hij meer dan genoeg heeft aan Zijn genade. Nu is het voor Paulus geen issue meer. Wanneer hij zwak is, is hij machtig door Gods kracht, die van genade. De hulp van God komt van binnenuit, niet door het weghalen van de omstandigheden.