donderdag 10 augustus 2017

God heeft gesproken

Genesis 1:3
‘En God zeide: Er zij licht; en er was licht.’

Hoe lang de duisternis op aarde geheerst heeft voor God sprak, weet ik niet, maar daarna was het afgelopen. ‘Want God sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.’ Dat zijn de woorden van Psalm 33. God spreekt vanuit gezag, Zijn woord is beslissend. Daarom kunnen we gerust zijn, want over ons heeft God gesproken: ‘Je bent rein, om het woord dat Ik gesproken heb.’ Dat woord sprak Jezus aan het kruis: ‘Het is volbracht.’ Dezelfde kracht waarmee de duisternis moest wijken voor het licht is ons gegeven. De kracht waarmee Jezus de dood overwon, is in ons. God heeft gesproken en wij mogen Hem naspreken. ‘Ik zal niet sterven maar leven.’ De Bijbel is vol prachtige, krachtige woorden. En als God spreekt, dan is het een bevel, dan is het zo. ‘Niemand kan ze roven uit mijn hand.’ Heerlijk, die woorden van God. Ze vervullen ons leven, ze veranderen situaties, ze raken onze harten. Het licht is sterker dan de duisternis. Hoe lang de duisternis ook heeft geheerst in je leven, door God is het licht geworden. En dat zal altijd zo blijven, omdat Hij het heeft gesproken.