woensdag 9 augustus 2017

Gods genadetroon

Hebree├źn 4:16
‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.’

De troon van genade is het deksel van de ark. In de ark liggen alle bewijzen van rebellie en ongeloof, maar op het deksel ligt het bloed van Jezus. God ziet alleen het bloed en er is geen oordeel meer. Net als in Egypte bij de uittocht, is er veiligheid en bescherming achter het bloed. Jezus heeft Zijn bloed eens voor altijd geofferd en daarmee alle schuld voorgoed weggedaan. Daarom hebben we vrijmoedigheid om Gods troon te naderen en niet te worden afgewezen. God houdt ervan als we vrijmoedig naar Hem toe komen, als we hulp nodig hebben, of gewoon om te zeggen dat we van Hem houden. Er is geen enkele verhindering om te komen. Jezus heeft betaald voor je vrijmoedigheid. Maak er gebruik van en eer Hem daardoor. God wil niets liever dan je genade schenken en helpen.