maandag 7 augustus 2017

Hij die in ons is

Jesaja 41:11
‘Zie, allen die tegen u in woede ontstoken zijn, staan beschaamd en worden te schande; de mannen die u bestrijden, worden als niets en komen om;’

In het leven van Jezus zie je op verschillende plaatsen hoe Zijn leven dat van Zijn tegenstanders beschaamde. Mannen die Hem wilden gevangen nemen en doden, deinsden terug, weken achteruit en vielen op de grond. Slechts eenmaal was dat niet zo, omdat Jezus zich vrijwillig aan hen overgaf om te worden gekruisigd. Jezus legde vrijwillig Zijn leven af, niemand ontnam het Hem. Als Jezus een plaats krijgt in je leven en opgemerkt wordt door anderen, krijg je te maken met tegenstand, laster en haat. Maar Hij die in ons is, is veel meer dan hij die in de wereld is. De macht en autoriteit van Jezus is ook ons gegeven. We hoeven voor niemand te vrezen.