dinsdag 8 augustus 2017

Horen en geloven

Johannes 5:24
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.’

Wat is het vaak moeilijk mensen te overtuigen van Gods genade. Voor het eeuwige leven hoef je geen examen te doen. Je hoeft niets te bewijzen, er zijn geen voorwaarden of eisen, je hoeft alleen te ontvangen. ‘Wie luistert en Mij gelooft’, zegt Jezus, ‘heeft eeuwig leven.’ Het kenmerk van genade is: geen oordeel, maar leven, omdat je geliefd bent. God houdt van je, Hij heeft je lief. Dat is de boodschap achter de genade. Omdat God van je houdt, daarom gaf Hij zijn Zoon. Omdat Hij je liefheeft, daarom is er geen oordeel meer. Omdat Hij je liefheeft wegens Zijn liefde ben je overgegaan uit de dood in het leven. Omdat je genade niet kan verdienen, doe je God tekort als je ervoor wil werken. God stelt geen eisen, maar schenkt uit liefde alles wat Hij is en alles wat Hij heeft aan wie Hem gelooft. ‘Waarachtig’, zegt Jezus, ‘Ik verzeker u.’ Wat wil je nu nog meer?