zondag 13 augustus 2017

Kind van God is je naam

Genesis 17:5
‘.. en gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb.’

De naam van Abram werd door God veranderd, omdat God iets had gedaan. God had hem uitgekozen om vader van vele volkeren te zijn. Abram, hier is je nieuwe identiteit. Niet meer Abram, maar Abraham. Leuk hè, om dat te zeggen tegen een man zonder kinderen, die te oud is om nog kinderen te verwekken. Je zult de vader zijn van een menigte volken. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zo werd Abraham de vader van de gelovigen. Uit Abraham kwam de Messias voort. Ook wij hebben nieuwe namen gekregen. Niet langer zullen we zondaar heten of overtreder, maar voortaan zul je kind van God heten, zoon of dochter van de Allerhoogste. Omdat God je daartoe heeft bestemd en aangesteld. God spreekt en Hij voert uit. Wij luisteren en geloven.