vrijdag 4 augustus 2017

Kopen zonder geld

Jesaja 55:1
‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.’

Het is niet zo moeilijk om een dorstige te roepen naar water, maar het wordt lastiger iemand te laten kopen zonder geld. Kopen zonder geld is een onmogelijkheid. Je kan niet kopen zonder betaalmiddel. Nee, maar bij God wel. Hij nodigt je uit om het water des levens te drinken. Het is levend water en wie daarvan drinkt, krijgt nooit meer dorst. Maar er is meer, je kan ook eten, er is ook brood des levens beschikbaar en je zult nooit meer honger krijgen. Eten en drinken uit Gods bron is gratis beschikbaar. Eeuwige vergeving, verlossing, bevrijding, genezing, heelheid, herstel, zegen, het is er allemaal. Maar hoe kan ik dat dan kopen? Door het betaalmiddel te gebruiken wat God je geeft, het leven en het bloed van Jezus. Daarmee is alles gekocht en betaald. Voor ons gratis, voor Hem een hoge prijs. Kom, drink, eet, er is al voor betaald.