dinsdag 5 september 2017

De zevende dag

Genesis 2:3
‘En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.’

De zevende dag is voor God een prachtige dag. Alles is gereed, de schepping is af. De mens was door God geplaatst in een volmaakte omgeving, midden in de rust van Gods volbrachte werk. De zevende dag wijst vooruit naar de rust die Jezus zou komen brengen op aarde. God wist dat de mens feilbaar was en Hij wist dat de rust zou worden verstoord door de zonde. Toch heeft God ervoor gekozen het zo te doen, een mens maken met een vrije wil. Door Jezus is de rust hersteld voor ieder die gelooft. Wij leven nu in de zevende dag. Alles is volbracht en God geniet ervan als we leven in de rust en de vrede van Zijn volbrachte werk.