maandag 11 september 2017

Garantie van de koning

2Samuël 14:10
‘Toen zeide de koning: Breng ieder die iets tegen u mocht zeggen, tot mij; dan zal hij u niet meer lastig vallen.’

Stel je voor dat dit tegen jou werd gezegd. Hoe zou jij je voelen? Bevoorrecht, veilig, gerust, gezegend? Er is niemand meer die nog iets tegen je kan inbrengen bij de koning. De garantie van de koning is, dat zo iemand je niet meer zal lastig vallen, hij zal er voor zorgen. Weet je dat dit de bevoorrechte positie van elke christen is bij God? Er is geen veroordeling meer, geen beschuldiging die door God nog serieus wordt genomen. Je bent veilig door Zijn belofte. Veel gelovigen laten zich nog beschuldigen, laten zich nog veroordelen, veroordelen vaak zichzelf, zoeken zelfs naar zonde en schuld in hun leven. Maar God heeft gezegd, dat er geen aanklacht meer kan zijn, omdat Hij die alle heeft gedragen en weggedaan. Zoek niet langer naar zonde en schuld, laat je niet langer veroordelen, maar geniet van de genade van de Koning. Hij is je garantie, je veiligheid, je bescherming. Gods woord is genoeg. Niemand kan je meer lastig vallen of aanklagen bij God. Hij heeft je rechtvaardig verklaard voor eeuwig.