zondag 3 september 2017

Genade verdien je niet

Romeinen 4:4
‘Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting.’

Loon verdien je, maar genade wordt je geschonken, uit geloof. God vraagt alleen geloof als antwoord op Zijn genade; als antwoord, niet als voorwaarde. Bij het oude verbond van de wet ging het niet om geloof, maar om werken. Wie het goed deed werd gezegend, wie het fout deed gestraft. Dat oude verbond is voorbij, omdat het tekort schoot aan de kant van de mens. Niemand kon aan de eisen van God voldoen, behalve Jezus. Hij was zonder zonde op aarde en vervulde voor ons de wet. Zo kon Hij het volmaakte offer zijn, op grond waarvan God Zijn genade kan schenken. Er is letterlijk afgerekend met de zonde en plaats gemaakt voor het nieuwe verbond van genade. Probeer daarom nooit Gods gunst te verdienen door je inspanningen. Geloof niet in de leugen dat je foutloos moet leven voor God. Dat vraagt Hij niet, want dat kan je niet. Hij vraagt je Zijn genade aan te nemen en te leven uit geloof. Het is in orde tussen jou en God. Al je zonden zijn vergeven en je kan Zijn genade nooit verspelen. Je leeft onder Gods gunst en onder Zijn goedkeuring uit genade, omdat Jezus ervoor heeft betaald uit liefde.