zaterdag 2 september 2017

Gods woord verlicht ons leven

Psalmen 119:105
‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’

We zouden Jezus niet kennen zonder Gods woord. We zouden niets weten over Gods liefde en over Zijn barmhartigheid. We zouden geen enkele belofte hebben en geen uitzicht op de toekomst. Zonder Gods woord dwalen we in het duister en gaan we al tastende rond. We zouden het leven zinloos en doelloos vinden en onze kinderen niets waardevols te geven hebben. Veel mensen denken dat Gods woord ons leert aan welke regels we ons moeten houden, om God tevreden te stellen. Ze maken van het Woord een wetboek. Maar David zegt in deze psalm: ‘Uw woorden zijn volkomen zuiver; ik, Uw dienaar, heb ze van harte lief.’ David heeft gezien dat het woord vol is van genade en waarheid, vol van ontferming, vol van Jezus. Jezus is het licht op ons pad, Hij is de lamp voor onze voet. Zonder Hem zouden we voor eeuwig in het duister leven.