vrijdag 1 september 2017

Het licht van de genade

Lukas 11:35
‘Zie dan toe, dat wat licht in u is niet duisternis zij.’

Zoals je thuis met het lichtknopje niet de elektriciteit uitschakelt, maar wel onderbreekt, zo kun je ook Gods genade onderbreken, door je weer onder de wet te plaatsen. We zijn in het licht van Gods genade geplaatst, maar de religieuze leiders willen iedereen onder religieuze wetten en regels plaatsen. Ze noemen dat Gods wil en Gods heiliging, maar het zijn leugens, die het donker maken in je binnenste. Zie dan toe, let dan goed op, dat niemand verachtert van de genade. Gebeurt het toch dat het licht uitgaat, je merkt het door schuldgevoel en gebrek aan vreugde, doe dan gewoon het licht weer aan. Hoe? Door te belijden dat je gedrag niet de bron is waaruit je leeft, maar dat het Gods liefde is. Hij is nooit bij je vandaan gegaan, Hij is nog steeds Dezelfde. Zijn liefde kan alleen ervaren worden als je beseft, dat je die niet verdient. Houd het licht van de genade brandend en laat het nooit doven door een wet.