zondag 10 september 2017

Je leeft onder Gods welbehagen

Lukas 12:32
‘Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.’

Bang zijn, bevreesd zijn, angstig zijn, het zit in de aard van de mens, omdat hij op zichzelf vertrouwt. We weten vaak niet hoe het verder moet gaan, of we vrezen, dat onze zorgen niet op te lossen zijn. Jezus zegt, dat het allemaal niet nodig is. Je hoeft immers niet voor jezelf te zorgen, dat doet je Vader wel. We hebben een goede Herder, die Zijn leven voor ons inzet. Het heeft de Vader behaagd, ons Zijn koninkrijk te geven. De oplossingen en voorzieningen komen van Hem. Wij zijn een klein kuddeke, wij schieten tekort, maar het gaat niet om onze sterkte, God is immers degene die zal voorzien? Dit is voor een mens misschien wel het moeilijkst te geloven, maar God is begonnen ons het grootste al te schenken, vergeving, verzoening, verlossing, bevrijding, zegen. Al het andere valt daarbij in het niet. Je mag gaan genieten van de zekerheid dat God heeft voorzien en zal voorzien. Hij heeft ons in Christus Zijn hele koninkrijk geschonken.