woensdag 13 september 2017

Licht om lief te hebben

1Johannes 2:9
‘Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe.’

Haat hoort niet bij het licht, maar bij de duisternis. Als je hart nog verduisterd is, heb je geen goed zicht op Gods liefde, je ziet jezelf. Je ziet wat mensen je aandoen. Je ziet wat je tekort komt. Je ziet en je voelt hoeveel kwaad je broeder je aandoet. Je vindt dat je recht hebt op boosheid en zelfs op haat. Je zoekt bevestiging voor je gevoel en zakt weg in zelfmedelijden. De boze vindt dat prachtig, hij hoeft er niets voor te doen, je doet het jezelf aan. Maar Gods woord is haarscherp, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Het dringt dwars door je gevoelens je hart binnen. Je leeft in de duisternis, de liefde kan er niet bij. God veroordeelt dit gedrag niet, Hij veroordeelt je nooit, maar Hij wil dat je eruit komt. Hij wijst naar Jezus. Kijk, Hij droeg jouw smarten, dat hoef je niet zelf te doen. Hij werd gepijnigd, dat is niet iets wat jij moet dragen. Stap het licht binnen en ga genieten. Ja, er is onrecht, maar door Jezus ben je ervan verlost. Er is pijn, maar Jezus heeft jouw pijn gedragen. Geef alles wat je hindert aan Hem. Vertel Hem wat je dwars zit en Hij zal je meenemen naar Zijn hart. Laten zien hoe licht het daar is. Licht en liefde, meer dan overvloedig om zelfs de grootste vijanden lief te hebben.