dinsdag 12 september 2017

Wees genadig

1Corintiƫrs 8:8
‘Nu zal wat wij eten, ons niet bij God brengen; eten wij niet, wij zijn er niet minder om; eten wij wel, wij zijn er niet meer om.’

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig, niet alles bouwt op. Ja, onder de genade is alles toegestaan, zelfs zondigen, zonder dat het invloed heeft op Gods liefde voor ons. Maar het heeft wel invloed op onszelf en op elkaar. Dat is wat Paulus hier duidelijk maakt. Geef elkaar geen aanstoot, ook al is het toegestaan. Eten en drinken, wel of niet je handen wassen voor het eten, het zijn menselijke regels, ze brengen je niet dichter bij God. Je gedrag heeft geen invloed op Gods liefde, maar wel op de relatie met anderen. Omdat Christus je heeft vrijgemaakt, kun je rekening houden met de zwakheden van anderen. Je hoeft ze niet te veroordelen, of aan de kaak te stellen, je mag ze verdragen, omdat het er niet toe doet. Val elkaar of jezelf niet lastig met vragen over goed en kwaad, maar leef vanuit Gods genade, leef vanuit Gods liefde. Er is geen veroordeling in de liefde. Je kan Gods liefde niet verspelen door verkeerd gedrag, anders zou er niemand behouden kunnen zijn. Je kan wel door je gedrag verhinderen dat iemand Gods liefde leert kennen.