woensdag 27 december 2017

De Bijbel openbaart Gods hart

Psalmen 119:130
‘Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.’

De Bijbel is een uniek boek, enig in zijn soort, omdat het door De Wijsheid zelf is ingegeven. De oorsprong is niet aards maar hemels, niet tijdelijk maar eeuwig. Wanneer je de Bijbel leest als een mensenboek, geschreven door mensen uit een bepaalde tijd, met het inzicht van die tijd, dan zul je er weinig diepte in vinden. Datzelfde geldt voor de woorden van Jezus. Wie zei: ‘Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons?’, die nam aanstoot aan Hem en zag geen enkel licht. Maar als je leest met het verlangen om Jezus te zien, zoals die blinde Bartimeüs langs de weg naar Jericho, dan zul je Hem ontmoeten en ziende worden. Dat is het geheim, zoek niet jezelf in de Bijbel, zoek Jezus. Vraag God je ogen te openen zodat je Hem zien kan. En als dat gebeurt, dan zie je Hem overal, in het oude en nieuwe testament. Je ziet Hem in de hof van Eden in de belofte om de kop van de slang te vermorzelen. Je ziet Hem bij Abraham als hij leven uit de dood ontvangt. Je ziet Hem in de woestijnreis bij Israël als Hij hen dagelijks in leven houdt door hemels brood. Ga zelf maar zoeken, in de Psalmen en de Spreuken, Hij is overal. Je ziet Hem als Wijsheid, Gerechtigheid, Rechtvaardige, Trouw, Liefde. En in elke gedaante is Hij stralend mooi. De Bijbel is daar werkelijk uniek in, om het hart van God te openbaren.