woensdag 20 december 2017

Gods liefde voor jou

Johannes 15:9
‘Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.’

Liefde geeft, zij zoekt zichzelf niet. De Vader gaf uit liefde Zijn Zoon om de wereld Zijn liefde te tonen. Jezus stierf aan het kruis uit liefde voor de Vader, Hij was gekomen om Zijn wil te doen. Maar aan het kruis bewees Hij ook Zijn liefde voor de wereld en – wat persoonlijker – voor mij. De Vader zei: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon in wie Ik een welbehagen heb. Hoort naar Hem.’ En ook de apostel Paulus schrijft dat niet alleen Jezus ons liefheeft, maar ook de Vader zelf. Gods weggevende liefde gaat elke dag naar ons uit, we worden erdoor overspoeld. Die liefde zegt ons elke dag weer: ’Ik houd van je en geniet van je. Je bent mooi en zeer kostbaar in mijn ogen.’ Misschien dat anderen iets anders zeggen, maar houd je dan vast aan Gods liefde voor jou. Dat is wat Jezus benadrukt. Weet je geliefd en weet dat vanuit Gods liefde al het andere naar je toekomt. Blijf in die liefde, het is steeds je vertrekpunt en je einddoel.