zaterdag 30 december 2017

Niet Gods geboden, maar Gods Geest maakt levend

Johannes 1:16
‘Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;’

De wet is door Mozes gebracht, maar Jezus komt met genade en waarheid. Wat de wet niet kon, namelijk mensen rechtvaardig maken, heeft Jezus uit genade geschonken. Door Hem ontvangen we genade op genade. De wet is gegeven om aan te tonen dat de mens niet in staat is God te dienen op een volmaakte manier. Maar Gods genade schenkt ons de volmaakte rechtvaardigheid van Jezus. Onder de wet moet je Gods goedkeuring en zegen verdienen door je gedrag, maar onder de genade word je gezegend op grond van het volmaakte offer van Jezus. Genade heeft een prijs en die is betaald door Jezus. Op grond van Zijn volbrachte werk ontvangen we genade op genade. Er is geen ruimte meer voor een vloek, omdat Jezus voor ons die vloek heeft gedragen. Er is geen ruimte meer voor veroordeling, omdat Jezus aan het kruis voor ons is veroordeeld. We hoeven niet uit eigen kracht goede werken te produceren, want die goede werken komen nu uit ons leven voort als een vrucht van Gods liefde. Gods Geest vernieuwt ons inzicht in de genade en diezelfde Geest schrijft Gods wetten van liefde, geloof en vrijheid in onze harten. Niet Gods geboden, maar Gods Geest maakt ons levend. In Christus worden we elke dag gezegend met genade op genade. Die waarheid is gekomen door Jezus Christus.