donderdag 21 december 2017

Vertrouw op de Here

Jesaja 26:4
‘Vertrouwt op de HERE voor immer, want de HERE HERE is een eeuwige rots.’

Er is een levensgroot verschil tussen wat iemand is en wat iemand doet. Gedrag is iets anders dan karakter. Gods hele wezen is, dat Hij betrouwbaar is, Hij kan niet onbetrouwbaar zijn, anders zou Hij zichzelf verloochenen. Paulus schrijft in een van zijn brieven daarover: ‘Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet.’ Ergens anders schrijft hij: ‘Al Gods beloftes, hoevele ook, zijn ja en amen.’ Als je niemand meer vertrouwen kan, als je teleurstelling op teleurstelling hebt moeten verwerken, is God nog steeds aan je zijde. Hij begeeft of verlaat je nooit. Hij zal ervoor zorgen dat je tegen elke beproeving bestand bent. Hij zal niet toestaan dat je voet wankelt. Hij is voor je en zal nooit tegen je zijn. Hij heeft je rechtvaardig verklaard en rein. Hij heeft je Zijn liefde bewezen door te sterven aan het kruis voor jou. Hij noemt je Zijn geliefde en zal ervoor zorgen dat je zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor Hem zal staan. Niemand kan jou veroordelen, want Hij is je vrijspraak. Niemand kan jou vervloeken, want Hij is je zegen. Vertrouw op de Here voor immer, want Hij is een eeuwige rots.