woensdag 31 januari 2018

Alleen door Jezus

Colossenzen 1:17
'.. en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;'

Paulus begint zijn brief aan de Colossenzen met een indrukwekkende beschrijving van Christus. Hij is dankbaar voor de gelovigen uit Colosse, maar zonder Jezus zouden ze niet bestaan. Jezus is hun fundament en Jezus is hun toekomst. Jezus is hun hoop op heerlijkheid, door Jezus zijn ze gered en verzoend met God. Door Jezus zullen ze volmaakt zijn wanneer Hij verschijnt. Het gaat erom dat elke gelovige beseft hoe rijk hij is geworden in Christus en dat hij slechts bestaat dankzij Jezus. Jezus is de bron waaruit het leven voortkomt. Door Hem leven we en hebben we vrede. Alle dingen hebben hun bestaan in Hem, schrijft Paulus. Voor alles moeten we dat steeds weer beseffen. We bestaan en leven in en door Hem. Hij is ons leven en onze toekomst. Hij is onze eer en heerlijkheid.