dinsdag 2 januari 2018

Bevrijd om vrij te zijn

Psalmen 66:6
'Hij veranderde de zee in het droge, te voet trokken zij door de rivier. Daar verheugden wij ons in Hem,'

De doortocht door de Rode Zee is een van de verborgen voorbeelden van het werk van Jezus aan het kruis. Vanuit de slavernij regelrecht in de vrijheid. Daar verheugden wij ons in Hem, zegt de psalmist. Wanneer je begrijpt dat het werk van Jezus een definitief werk is geweest, eens voor altijd, dan is er ook zeker reden om je te verheugen. Na de bevrijding uit de slavernij van de zonde, moet je gaan leren om geen slaaf meer te zijn. Dat doe je door te blijven herhalen wat de waarheid is geworden: ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij. Het moet tot in je diepste wezen doordringen dat je werkelijk vrij bent. Daarom is het zo triest dat veel voorgangers hun mensen voorhouden dat ze nog steeds zondaars zijn, nog steeds gevangen zitten en nog steeds wachten op verlossing. Daarom vind je daar ook weinig vreugde. Het volk Israël had na de bevrijding de taak om met geloof achter God aan te gaan naar de beloofde zegeningen in Kanaän. Ze faalden door ongeloof. Hoewel ze vrij waren, reageerden ze op elke situatie met ongeloof, met angst en wilden ze liever teruggaan naar de slavernij. Het is Gods bedoeling dat we vrij zijn en wandelen in geloof. Hij zal elke dag voorzien in al onze behoeften naar de rijkdom van zijn genade. Laten we ons elke dag in Hem verheugen omdat we geloven gezegend te zijn.