vrijdag 26 januari 2018

De betekenis van de doop

Colossenzen 2:12
'.. daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook medeopgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt.'

De doop van een gelovige, kopje onder, is een zichtbare uitdrukking van de onzichtbare waarheid, dat we met Christus gestorven zijn en opgestaan tot nieuw leven. De doop volgt op de bekering, het is een bewuste keuze van de gelovige zich te laten dopen. Je bent niet behouden door de doop, je gaat ook niet verloren zonder doop, maar het is een geloofsuitdrukking. Je laat ermee zien dat je de dood en opstanding van Christus hebt begrepen. Dat je leven als zondaar is geƫindigd en dat je leven als kind van God is begonnen. De doop laat zien dat je je nieuwe positie in Christus hebt begrepen en aanvaard. De werking van Gods Geest die Jezus terugbracht uit de dood, zal ook jouw leven herstellen van dood (door de zonde) naar leven (in Christus).