dinsdag 9 januari 2018

De enige zonde is niet geloven in Jezus

Johannes 16:8-9
‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;..’

De enige zonde die door Jezus niet is weggedaan is de zonde van ongeloof. God heeft de wereld liefgehad door Zijn eniggeboren Zoon te geven als een verzoening voor alle zonden. De Heilige Geest wil ieder mens graag overtuigen van Gods liefde en genade. Zonde neemt zo’n prominente plaats in in de prediking van de afgelopen eeuwen, dat we zijn gaan geloven dat elke misstap beleden moet worden om weer met God in het reine te komen. De waarheid is, dat Jezus ons in het reine met God heeft gebracht, eens voor altijd. Al onze zonden zijn vergeven en voorgoed weggedaan. Dit is het evangelie dat moet worden verkondigd. Wie dat gelooft, ontvangt het eeuwige leven, wie dat niet gelooft, blijft onder Gods oordeel. Dat is wat de Heilige Geest mensen wil leren. Geloof de waarheid of mis alles. Wie Jezus heeft aangenomen is voor eeuwig een nieuwe schepping. Het is het begin van een compleet nieuw leven. Ons denken wordt vernieuwd van dag tot dag, we leren te wandelen zonder veroordeling, in het besef dat we op de dag van Christus volmaakt, zonder vlek of rimpel, voor Hem zullen staan. De Heilige Geest leidt ons in de waarheid van Gods genade en bouwt ons op in Gods gerechtigheid. Het is Zijn werk in ons dat wordt voltooid.