zaterdag 27 januari 2018

Door de Here geliefd

2Thessalonisenzen 2:13
‘Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.’

Het was voor de Thessalonicenzen moeilijk om staande te blijven temidden van vervolging en afval. Misschien herkenbaar voor velen onder ons. Maar dan is deze tekst erg bemoedigend. Paulus schrijft dat hij vol dankbaarheid is om deze door God geliefde gelovigen. Hij zegt, beseffen jullie wel dat God je bij de eerstelingen van de oogst heeft verkoren? De eerstelingen zijn voor de Heer, ze zijn heilig en alleen bestemd voor Gods eer. Ja, wij behoren nog steeds tot de eerstelingen van het werk van Christus. Pas bij Zijn wederkomst zal de volle oogst zichtbaar worden, als ook heel Israƫl zich zal bekeren. Wij hebben Gods Geest ontvangen, die ons leidt in de waarheid. We wandelen in geloof, niet in aanschouwen. We leven van genade, in het besef dat God bij machte is ons staande te houden in de druk. We verheugen ons in Gods liefde en mogen elke dag beseffen, dat we Gods geliefden zijn.