donderdag 25 januari 2018

Door het geloof

Hebreeën 11:11
‘Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.’

Alles is mogelijk voor wie gelooft. Geloof is de sleutel die God ons in handen geeft om te ontvangen wat Hij beloofd heeft. Het volbrachte werk van Jezus is voor iedereen beschikbaar, maar moet ontvangen worden door geloof. De hele Bijbel door hebben mensen op God gereageerd met geloof. Nooit gingen mensen in iets geloven buiten Gods opdracht of belofte om. Wie dat wel deden, kwamen bedrogen uit. Israël stond voor Kanaän en kreeg van tien verspieders een slecht bericht. Het geloof in dat foute bericht, maakte Gods belofte voor hen krachteloos. Gods woord is niet krachteloos, maar ongeloof of verkeerd geloof maakt het krachteloos. In Nazareth kon Jezus weinig doen vanwege hun ongeloof. Hij kon het wel doen, maar zij konden het niet ontvangen. Door geloof, vasthouden aan Gods waarheid, ontvang je alles wat God heeft beloofd. Dat gaat nooit buiten Jezus om. Hij heeft de weg vrij gemaakt, geen schuld staat Gods woord meer in de weg. Ontvang ongehinderd genade op genade.