woensdag 3 januari 2018

God neemt ons bij de hand

Jesaja 42:6
‘Ik, de HERE, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiĆ«n:’

De profeet Jesaja spreekt over Jezus en elke keer als Jezus zich als mens op aarde in de Schriften verdiepte, kwam Hij bemoedigende teksten tegen. Ook hier zegt God dat Hij hem geroepen heeft, bij de hand genomen, beschermd, zodat Hij het verbond kon sluiten voor de wereld. De duivel heeft geprobeerd Jezus te stoppen, maar Jezus verdedigde zich met het Woord. Later laat Jezus aan Zijn discipelen zien wat er allemaal over Hem in de Schriften staat. Hij laat het ze zien in de boeken van Mozes, de Psalmen en alle profeten. Het staat er ook voor ons, zodat ook wij telkens Jezus ontmoeten in de Schriften. Onze blik wordt gericht op Hem en dat is heilzaam. God heeft Zijn eer aan Jezus gegeven en die deelt Hij met ons. Omdat wij in Christus leven, mogen we ook voor onszelf weten dat God onze hand heeft gevat, dat Hij ons beschermt en tot kinderen van het licht heeft gemaakt. Gods gerechtigheid is onze garantie voor een eeuwige verlossing.