zaterdag 20 januari 2018

God voorziet overvloedig

Johannes 6:11
‘Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen, die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten.’

Er is al veel gezegd over deze wonderbare spijziging en er zijn nog steeds veel vragen over. Om er eens een paar te noemen, was de vis nog rauw of al gebakken en hoe breek je gebakken vis in stukken? We laten die vragen lekker voor wat ze zijn, want die details daar gaat het niet om. Het grote wonder is dat Jezus van iets wat wij als niets beoordelen heel veel maakt. Je ziet Zijn almacht, Hij is nooit in paniek, weet altijd de oplossing. En Hij geeft overvloedig. Dit principe is veel belangrijker dan de details van de vis of het brood. Jezus is de goede herder die Zijn schapen leidt naar grazige weiden met overvloed. Soms is de weg erheen moeilijk begaanbaar, maar dan mag je weten, dat de uitkomst zeker goed en overvloedig is. Jezus dankte voor wat Hij kreeg aangereikt en Hij dankte de Vader voor wat er ging komen. Jezus was op God gericht en kende Hem als een liefhebbende Vader. Zo liet Hij Hem zien in brood en vis, in Zijn woorden en wonderen en het meest van alles, in Zijn dood en opstanding. We leven van geloof in een God die overvloedig voorziet, elke dag opnieuw. Begin om van niets iets te verwachten, begin met te danken voor de uitkomst zichtbaar is.