dinsdag 30 januari 2018

Gods genade verandert je leven

Romeinen 1:16
‘Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.’

Het goede nieuws is voor iedereen, voor joden en Grieken. De eersten hadden de wet, de laatsten hun goden. Dat maakte het moeilijk om de boodschap te aanvaarden. Voor de joden was de boodschap van genade haast niet te bevatten. De wet van Mozes had de lat heel hoog gelegd en nu was er opeens geen lat meer. Iedereen kan behouden worden door geloof. Deze krachtige boodschap is vandaag nog even krachtig. Of je nu jood bent of Griek, God biedt je genade aan. Of je nu je leven lang al probeerde God te behagen, of nog helemaal niet, voor jou is het evangelie Gods geschenk. De boodschap heeft zoveel kracht, dat alles hersteld wordt wat was geroofd door de zonde. Het is een boodschap vol vreugde, omdat hij niet veroordeelt. Je hoeft je niet eerst te veranderen, de boodschap verandert jou. God zelf neemt het werk ter hand en zal je leven vernieuwen van binnenuit. Goed nieuws, krachtig nieuws, voor iedereen.