vrijdag 19 januari 2018

Toen werd het stil

Handelingen 15:11
‘Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.’

Petrus houdt een krachtige korte toespraak in een vergadering waar de gemoederen hoog oplaaien. Het gaat om Mozes, de besnijdenis en de wet. Daar moeten de heidenen zich toch zeker ook aan houden? Maar Petrus legt uit dat niemand zich daaraan heeft gehouden of kan houden. Het is door genade, zegt hij, dat zij en wij behouden worden. Het mooie van het nieuwe verbond is, dat iedereen gelijk is, man, vrouw, besneden, onbesneden, jood of heiden, iedereen wordt op dezelfde manier gered en veranderd. Het is Gods Geest die door de liefde van God onze harten reinigt van veroordeling en dode werken. Het gaat niet om wetten en gedrag, maar om liefde en geloof. Liefde van God en geloof van ons in het volbrachte werk van Jezus. Na deze woorden van Petrus werd het stil en zo hoort het ook. Geen mensenvergaderingen die regels en wetten voorschrijven om behouden te worden, maar alleen de liefde en genade van God.