woensdag 17 januari 2018

Verzoend met God en behouden

Romeinen 5:10
‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;’

We zijn verzoend met God door de dood van Zijn Zoon. Daar hebben veel mensen al moeite mee. Ze denken dat ze steeds weer opnieuw verzoend moeten worden na elke zonde, maar dan zou Jezus telkens opnieuw moeten sterven. Nee, we zijn verzoend, eens voor altijd. Maar er is een ‘veel meer’, iets wat nog belangrijker is. Omdat Jezus is opgestaan en leeft, worden we behouden. Dat wil zeggen dat we vernieuwd worden van binnenuit. Alles wat door de zonde was beschadigd en geroofd, wordt hersteld door Gods genade, omdat Jezus leeft. Het leven van Christus is in ons gelegd in alle volheid. Het behouden worden is dat je steeds meer gaat begrijpen, wat God je uit genade geschonken heeft. Die behoudenis is nog veel zekerder dan de verzoening, omdat we bij de verzoening nog zondaren waren, maar nu zijn we Gods kinderen. God heeft ons verlost, verzoend en begenadigd. We worden elke dag meer behouden doordat Hij leeft.