maandag 22 januari 2018

Zoals de regenboog

Jesaja 54:9
‘Dit is Mij als in de dagen van Noach: zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen.’

Als God iets beloofd heeft, staat het vast. Zo hoort bij het nieuwe verbond de belofte dat God niet meer toornig zal zijn. Gods toorn over de zonde is aan het kruis geopenbaard. Daar heeft het recht gezegevierd. De zonde is geoordeeld en de zondaar veroordeeld tot de dood. Jezus stierf aan het kruis als zondaar in onze plaats. Hij werd tot zonde gemaakt om ons rechtvaardig te kunnen maken. Dat is de reden dat God niet meer toornt. Het is volbracht. We leven nu onder Gods goedkeuring door het werk van Jezus. Voor wie dat in geloof heeft aanvaard is er geen oordeel of dreiging meer. Zoals de regenboog ons herinnert aan Gods belofte dat er nooit meer een zondvloed zal zijn, zo herinneren brood en wijn van het avondmaal ons eraan, dat Gods toorn op Jezus is gelegd. Nooit zal Gods oordeel ons treffen. Hij heeft het zelf beloofd.