zondag 11 februari 2018

De vrucht komt vanzelf

Marcus 4:28
‘De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren in de aar.’

Paulus schrijft aan de Corintiƫrs dat we als mensen kunnen planten en begieten, maar dat God de wasdom geeft. Zo is het ook met het geloof. We kunnen ons geloof onderhouden door het Woord van God tot ons te nemen, we kunnen nieuw zaad ontvangen door te horen, maar uiteindelijk is het God die ons verandert en tot bloei laat komen. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Vanzelf betekent dat je er niet over in de war hoeft te zitten, of er wel vrucht zal komen. Als je geworteld bent in Gods liefde, komt de vrucht vanzelf. Eerst de halm, maar voor de halm zichtbaar wordt is er eerst onder de grond al een wortelstelsel gegroeid, dan verschijnt er een puntje halm uit de grond. De halm wordt een aar, nog allemaal voorbereiding voor de eigenlijke vrucht. Dan het volle koren in de aar. Je leven komt pas tot volle bloei aan het einde van het groeiproces. De grond brengt vanzelf vrucht voort. Geloof dat maar, wanneer je vindt dat je eigen leven nog niet zoveel voorstelt. Voor God ben je een kostbare plant die veel vrucht gaat dragen op Zijn tijd. En vergeet het niet, de vrucht komt vanzelf, jij mag je blijven voeden met de waarheid van Gods liefde voor jou.