donderdag 15 februari 2018

Een laatste woord van Paulus

Handelingen 20:32
‘En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.’

Als Paulus afscheid neemt van de gelovigen uit Efeze, laat hij deze woorden na. Dit is het belangrijkste wat hij hen nog te zeggen heeft. Geen rijtje met verordeningen of regels om na te leven, maar de wens om bij het woord van genade te blijven. Paulus geeft hier aan dat God degene is die bij machte is te bouwen en het beloofde erfdeel te geven onder de geheiligden. Het is de kern en samenvatting van het evangelie. Niet je inspanningen, niet je toewijding, maar Gods woord van genade zal je leven veranderen en zegenen. Zo was het toen, zo is het nu nog steeds. Geen werken der wet, maar geloof in Gods liefde en genade zullen je geven wat God heeft beloofd.