maandag 19 februari 2018

Geloof komt niet door een wonder

Johannes 12:37
'En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem,'

Als wonderen en tekenen tot geloof zouden leiden, was heel Israƫl bekeerd in de dagen van Jezus. Maar zo werkt het niet. Gelukkig maar, want anders zou je niet kunnen geloven als je een paar wonderen had gemist. Nee, geloof is gebaseerd op Gods woord. Het woord van God, dat is wat Jezus kwam openbaren. Het woord dat gesproken was door profeten werd werkelijkheid. Wonderen en tekenen bevestigen het woord, maar als je het Woord niet gelooft, zullen de wonderen niet overtuigen. Jezus was de vervulling van Gods woord. Hij was degene die komen zou, de tekenen en wonderen bevestigden dat. Maar de tijdgenoten van Jezus zaten zo vast aan hun tradities, dat ze het nieuwe niet durfden of wilden grijpen. God kwam met liefde, met vergeving, met zegen naar Zijn volk, onverdiende gunst, genade. Maar het volk keerde zich af en had liever religie en de Wet. Deze houding bestaat nog steeds bij mensen. Velen willen God dienen, maar weinigen willen Zijn genade aannemen als onverdiende gunst. Toch verandert God niet van aanpak. Hij biedt liefde en ontferming aan, vergeving en genade, eeuwige rechtvaardigheid en zegen. Laat je door die wonderen overtuigen, het is de enige weg tot behoud.