zaterdag 24 februari 2018

Genade is niet goedkoop

Lukas 22:44
‘En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen.’

Wanneer je met mensen over Gods genade spreekt, hoor je vaak beweren dat genade goedkoop is. Daarmee bedoelt men dan, dat je er geen enkele inspanning voor hoeft te doen, dat het te makkelijk is. Maar de werkelijkheid is anders. De prijs voor Gods genade is door Jezus betaald. Hij heeft geleden onder de zondelast die Hem werd opgelegd. Dodelijke angst maakte zich van Hem meester, opdat wij uit alle angst zouden zijn bevrijd. Zijn zweet viel als bloed op de aarde, opdat wij verlost zouden zijn van de vloek van Adam. Hij liet zich kruisigen, opdat wij in vrijheid zouden leven. Hij onderging de diepste vernedering en haat, opdat wij ons geliefd en verhoogd zouden weten. Nee, genade is niet goedkoop, maar je moet dan wel leren om niet over jezelf, maar over Jezus te spreken. Alles draait om Hem. Het is uit Hem en door Hem en tot Hem dat we leven uit genade.