zaterdag 10 februari 2018

Het ene volmaakte offer van Jezus

Hebree├źn 7:27
‘.. die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.’

De wet van Mozes kon geen volmaaktheid brengen, het was Gods middel om aan te tonen hoezeer de mens tekort schoot. Er was geen volmaakte hogepriester en er was geen volmaakt offer. Er veranderde niets aan de heerschappij van de zonde, totdat Jezus kwam. Hij bracht werkelijke verandering en een absolute oplossing. Als volmaakte, zondeloze hogepriester, bracht Hij een volmaakt offer met volmaakt bloed. Door een offer veranderde alles voor altijd. Door een offer werd de schuld van de wereld verzoend. Door een offer werd de mens bevrijd van slavernij aan de zonde. Door een offer werd de weg gebaand naar een totaal nieuw leven. Niet langer als zondaar gevangen in gebondenheid, maar als zoon of dochter van God vrijgemaakt om vrij te zijn. Veel gelovigen proberen nog steeds door de wet tot volmaaktheid te komen, maar de waarheid is, dat je die volmaaktheid hebt gekregen uit genade. Het volmaakte leven van Christus is en wordt ons toegerekend uit liefde. God ziet ons leven in Christus aan. In Hem zijn we door een offer volmaakt volmaakt geworden. Die waarheid verandert ons denken en ons gedrag. Zo groeien we in heerlijkheid en veranderen we naar Zijn beeld door het aanvaarden van Zijn genade.