dinsdag 27 februari 2018

Hoe ver gaat je geloof?

Lukas 8:49
‘Terwijl Hij nog sprak, kwam er iemand van de overste der synagoge met de boodschap: Uw dochter is gestorven, val de Meester niet meer lastig!’

Voor de mensen is de dood het einde, maar niet voor Jezus. Mensen kunnen op een punt komen dat ze zeggen: ‘Nu is alle hoop verloren. Er is geen uitweg meer.’ Maar Gods mogelijkheden reiken verder dan de dood. Zijn macht is onbegrensd. Jezus reageert met: ‘Heb vertrouwen, geloof alleen.’ Enkele uren later heeft Ja├»rus zijn gestorven dochter gezond terug. Wat voor hem onmogelijk leek, was mogelijk bij God. ‘Val de Meester niet meer lastig’, is een verkeerd advies. Er is nooit een punt waarop iets hopeloos is. God zal met de beproeving voor de uitkomst zorgen, schrijft Paulus en hij wist dat als geen ander. ‘Werp al je bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor je’, schrijft Petrus en hij haalt daarbij Psalm 55 aan. Hoe ver gaat je geloof? Tot wat je begrijpt en overziet, of geloof je werkelijk dat bij God alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft? Ik daag je uit dat laatste te doen. Geef niet op, val de Meester lastig, geloof in Hem die je helpen zal.