maandag 5 februari 2018

Je enige houvast is Gods trouw

Klaagliederen 3:22-23
‘Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!’

Wat een vreselijke tijd moet het zijn geweest toen de stammen van IsraĆ«l werden weggevoerd in ballingschap. Wanneer je de Klaagliederen leest, kan je je haast niet voorstellen dat dat een beschrijving is van die werkelijkheid. En dan, temidden van alle ellende, ineens: ‘Het zijn Gods gunstbewijzen, dat we niet omgekomen zijn. Groot is Zijn trouw.’ We leven nog, we overleven nog. Onder de bedeling van de wet, het oude verbond, was dat misschien ook zo, want de wet is onverbiddelijk, op elke overtreding staat vergelding. Het is Gods trouw, Gods gunst, dat ook wij niet omgekomen zijn. Het is Gods gunst, dat Jezus onze straf droeg en ons de vrijheid gaf. We kunnen onder het nieuwe verbond de gunstbewijzen van onze hemelse Vader zo gewoon vinden, dat we de genade erin niet meer zien. Maar ook wij kunnen zeggen: ‘Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn ze nieuw.’ Als je omstandigheden uitzichtloos zijn en er geen oplossing meer lijkt te bestaan, is dit je enige houvast. Door Gods gunstbewijzen komen we niet om, groot is Zijn trouw, elke morgen opnieuw.