dinsdag 6 februari 2018

Jezus is opgestaan uit de dood

Handelingen 26:23
‘.. namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen.’

Paulus moet zich verantwoorden tegenover koning Agrippa en stadhouder Felix. Hij doet dit door te getuigen van wat hij gezien heeft op weg naar Damascus. Hij had een ontmoeting met de opgestane Jezus. Het werd het keerpunt in zijn leven. De profeten en Mozes hadden dit alles aangekondigd en nu was het gebeurd. De opstanding uit de dood was begonnen. De opstanding uit de slavernij aan de zonde was een feit. Wie met Christus gekruisigd is, is ook met Hem opgestaan. En nu wordt het licht aangekondigd van een heel nieuw leven. Niet langer als slaaf van de zonde, maar als bevrijde zoon of dochter van God. En deze heerlijke waarheid is niet alleen voor het volk Israƫl, maar ook voor de heidenen, de rest van de wereld. Koning Agrippa wilde die waarheid niet aannemen, net als vele anderen. Maar degenen die wel geloven in de opstanding van Jezus uit de dood, leven voor eeuwig in het licht van Gods liefde.