zondag 18 februari 2018

Meer dan de engelen

Lukas 20:36
‘Want zij kunnen niet meer sterven; immers, zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn.’

Er zijn mensen die denken dat we na onze dood als engelen ergens in de lucht verder zweven. Deze uitspraak van Jezus leert niet dat we engelen worden, maar dat we net als de engelen niet sterven en eeuwig bij God mogen zijn. Dat voorrecht bezitten we, omdat we kinderen van de opstanding zijn. Jezus is de opstanding en het leven en wij zijn met Hem opgestaan en we leven met Hem, door Hem en in Hem. Ja, er komt een dag dat we ons lichaam zullen verlaten, maar dat noemt de Bijbel geen dood. Jezus zegt: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij is gestorven.’ Ons eeuwige leven is al begonnen op het moment dat we het evangelie van Gods genade hebben aanvaard en geloofd. Maar er is nog iets, we zullen meer zijn dan de engelen. We hebben een hogere positie dan de engelen, omdat we in Christus boven de engelen zijn gesteld. Voor eeuwig bij God, net als de engelen, voor eeuwig hoog verheven, net als Jezus.