dinsdag 20 februari 2018

Vrij

Handelingen 10:38
‘Gij weet .. van Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.’

Er bestaat wel degelijk een geestelijk wezen dat we duivel noemen. Tegenwoordig wordt daarover lacherig gedaan, alsof dat een middeleeuwse gedachte is. Maar Gods woord is er duidelijk over. De mensen waren door hem overweldigd. Het gevolg was ziekte, gebondenheid, ellende en dood. Maar Jezus heeft aan die onderdrukking een einde gemaakt. Hij genas de zieken en maakte gebondenen vrij. Hij was een weldoener in plaats van een boosdoener. Er is geen grotere tegenstelling dan tussen Jezus en de duivel. Jullie weten dit, zegt Petrus tegen de mensen. Je was erbij, je hebt het gezien en ervaren. Jezus kon deze dingen doen, omdat Hij vrij was van zonde. Hij was gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, want God was met Hem. Door Hem leven wij nu ook in diezelfde gezegende omstandigheden. Iedere gelovige is bij zijn bekering gezalfd en verzegeld met de Heilige Geest en met kracht. En God is met ons alle dagen, tot aan het einde der tijden. Wij kunnen nu leven als vrije mensen, niet langer gebonden door de duivel, maar vrij van elke onderdrukking. We zijn geen slaven van de zonde meer, maar vrije kinderen van God.